Work-Life-Balance > Life Balance

Skrevet af Christa Wulffsberg
28. februar 2024

Work-Life-Balance…..Egentlig et pudsigt begreb.

Work og Life stilles op som modpoler, ofte afbilledet på en balancevægt, som dermed indikerer, at vi skal balancere mellem arbejde og resten af det, som vi kalder ”livet”.

Jeg ser på det anderles. Arbejde er en integreret del af vores liv, ligesom familie, fritidsinteresser, havearbejde, børnepasning, motion, og alt muligt andet også fylder i vores liv.

Der er forskellige ting, der kalder på os på forskellige tidspunkter. Nogle gange ér det arbejdet, som er topmotiverende, energi-givende og bringer mening og læring, udvikling, relationer og andet godt. Så får arbejdet meget plads i vores liv. Helt bevidst og med glæde. Så når vi i en periode lader arbejdet fylde ekstra meget, betyder det jo ikke nødvendigvis, at livet dermed pr default er i ubalance.

Det handler om, at vi sikrer, at vi skaber det liv, vi ønsker. Et liv, som består af de enkeltdele, som det bringer os værdi, glæde og mening. De enkelte dele lagt sammen danner vores liv.

Min opfordring er, at du fokuserer mere på at få balance i LIVET.
Lige der, hvor du er nu.

Work-Life-Balance  >  Work-Life-Balance

 

Gør dig selv bevidst om, hvad dit liv består af, og hvad der fylder lige nu. Er der balance mellem de elementer, som danner rammen om dit liv? Mangler der noget? Eller er der noget, der fylder uhensigtsmæssigt og dermed skaber ubalance?
Ubalancen opstår, når et af dine livs-del-elementer får utilsigtet meget plads og dræner dig frem for nærer dig – eller når der er noget du rigtig gerne vil have mere af i dit liv, ikke får den plads du har brug for.
Det kan godt være, at det er arbejdet, som slider. Og så er det vigtigt at få indsigt i, hvad det handler om, og hvad du kan gøre, for at få dit liv i balance igen.

Vi kan alle sammen håndtere ubalance i en periode, men det skal ikke stå på for længe. Så er det nemlig, at det påvirker trivsel og velvære. Og ultimativt kan denne ubalance sætter sig i kroppen og medføre stress eller måske ligefrem sygdom.

Prøv at lave denne øvelse, som giver dig indsigt i, hvad dit liv indeholder og om du er i din ønskede balance:

Livshjul

1: Lav tilfredshed
10: Meget høj tilfredshed

Lav en cirkel på et stykke papir ligesom denne.

  • Hvilke del-elementer består dit liv af? [hvert felt svarer til et element, du bestemmer selv hvor mange felter der skal være]
  • På en skala fra 1 – 10, hvor tilfreds er du med den nuværende status for det enkelte element? [Marker i feltet]
  • På en skala fra 1 – 10, hvor ville du gerne have at tilfredsheden lå for dette element for at du er i balance? [Marker i samme felt som ovenstående, evt. i en anden farve]
  • Hvor store forskel mellem nuværende og ønskede tilfredshed ser du? Hvor er det størst? Hvor er det mindst?
  • Hvad skal der til for at flytte dig fra dit nuværende tilfredshedsniveau til det niveau du gerne vil have?

Lev Livet Holdbart’s livshjul består af nogle af de delelementer som betyder noget for en sund leve- og livsstil. Du kan jo evt. finde inspiration i det.

"Livshjul". En grafik der viser, ord som motion, spis sundt, drik vand, søvn, ro, relationer, mindful, stress, ledelse, arbejdsliv, bevægelse rundt om en ramme med ordene "holdbar krop", "holdbar karriere" og "Holdbar balance"

 

Første skridt i retning af at finde balance i dit liv, er at du bliver bevidst om, hvad du ønsker dit liv skal bestå af. Dernæst indsigt i hvordan du ønsker at prioritere din tid og energi. Ofte sker det, at vi lader andre styre hvordan vi bruger vores tid. Enten ved at de er direkte styrende: “i morgen skal vi dit-og dat” eller ved at du foretager dine prioriteter efter hvad du tror andre vil synes rigtigt. Så tag lidt tid med dig selv og gennemfør ovenstående øvelse. Måske der er en aha-oplevelse gemt heri.

God fornøjelse.

 

Artiklen er skrevet af

Christa Wulffsberg

Christa Wulffsberg

Velkommen til Lev Livet Holdbart-blog, hvor jeg deler indsigt om og inspiration til en sund og holdbar livsstil. Hvis du er nysgerrig på, hvad et holdbart sundt liv kan betyde for dig, så er du velkommen til at kontakte mig på info@levlivetholdbart.dk

Læs også

Madsuperstimuli og Desensibilisering – vanedannende begreber

Madsuperstimuli og Desensibilisering – vanedannende begreber

Niclas Brendborgs Vanedyr-foredrag d. 3. april 2024 berørte vigtigheden af at forstå Mad-Superstimuli og Desensibilisering. Han udforskede, hvorfor vi kæmper med at ændre dårlige vaner og hvordan moderne påvirkninger påvirker vores sundhed. At leve sundt kræver viljestyrke og bevidsthed om vores valg.

Væredygtighed

Væredygtighed

“Væredygtighed” er at være i balance med selv, sine værdier og sin omverden. At kende sig selv godt nok, til at handle bevidst efter sine værdisæt. Bevidsthed er nøgleordet her. Ofte er vi bekendt med værdierne på vores arbejdsplads. Disse værdier træner vi, diskutere vi og implementerer vi. Vi bør alle arbejde lige så dedikeret med vores personlige værdier, så de kan hjælpe os med at skabe balance.

Kostråd til en holdbar krop

Kostråd til en holdbar krop

Kroppen er et mirakel, der kræver omsorg. Gennem sund kost og motion opnår vi energi og klarhed. Lad os udforske, hvordan en sund og holdbar krop opnås med Lev Livet Holdbart’s anbefalinger.